skip to Main Content

Modelling job creation in the circular economy in Flanders

Dit onderzoeksrapport, gekaderd binnen het Steunpunt Circulaire Economie, is de tweede output van de onderzoekslijn die de werkgelegenheid en de actoren in de circulaire economie bestudeert en analyseert (OL 6).

Deze onderzoekspaper geeft de samenvatting weer van een opdracht voor het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid, met steun van het Steunpunt Circulaire Economie. Het doel van deze onderzoekspaper is om de impact van de overgang naar een meer circulaire economie in Vlaanderen op de werkgelegenheid te onderzoeken. Om deze impact te kunnen inschatten, willen we eerst een idee krijgen over wat “de circulaire economie” eigenlijk betekent en hoe we deze op NACE-code niveau kunnen afbakenen. Ten tweede willen we een idee krijgen over hoe de werkgelegenheid in deze circulaire sectoren eruitziet, zowel op bedrijfs- als op werknemersniveau. Ten slotte willen we een inschatting maken van de potentiële jobcreatie van de overgang naar een meer circulaire economie.

Bron: Steunpunt Circulaire Economie