skip to Main Content

Recycleren, recupereren, reïntegreren, reduceren


De circulaire economie is een bloeiende sector die nieuwe banen creëert.

Er zijn banen in verschillende domeinen gericht op jongeren met of zonder opleiding.

Wilt u een baan met toekomst, een zekere baan, een opleiding op de werkvloer en kansen om u verder te ontwikkelen?

De circulaire economie biedt u veel mogelijkheden.


DE MEEST GEZOCHTE
PROFIELEN


Kraanmachinist

Als kraanmachinist bedient u de graafmachine en de lader van de
machine die u bestuurt. U voedt de sorteer- en recyclagelijn met de inhoud van de vrachtwagens.
Uw sterke punten:

 • Nauwgezetheid
 • Zelfbeheersing
 • Gevoel voor veiligheid en verantwoordelijkheid

Deze baan vereist discipline en vaardigheid:

U staat in rechtstreeks contact met klanten, stuurt de inkomende stromen, verzekert de vlotte circulatie op de sorteervloer, controleert de kwaliteit van het inkomende afval, informeert de weegbrug over afwijkingen en nog veel meer …

Lees meer

Taken:

 • Helpen bij het laden van containers
 • Helpen bij het laden van de walking floors
 • Helpen bij het laden en opvolgen van de shredderlijn
 • Bijdragen bij de orde en netheid van de site
 • Deelnemen aan afvalsortering, zowel manueel als mechanisch
 • Schoonmaken van de installaties, de staat van de machines opvolgen en de installaties onderhouden
 • De QSE-afdeling informeren over kwaliteits-, veiligheids- of milieuproblemen
 • Deelnemen aan de analyse van ongevallen of incidenten

Vaardigheden:

 • Diploma kraan-, bull-, heftruckbestuurder
 • Rijbewijs C
 • Medisch geschikt
 • Notie van mechanica
 • Goede kennis van het Nederlands: gesproken, geschreven, gelezen
 • Geen hoogtevrees
 • Een variabel werkschema met avond- en weekendwerk schrikt u niet af
 • Bereid om verschillende opleidingen te volgen die nodig zijn voor de uitvoering van de aan u toevertrouwde taken (onder meer veiligheidsopleidingen)
 • Bereid om handmatig te sorteren
 • U kunt autonoom werken en toont zelf initiatief
 • U bent een teamspeler
 • U hebt werkervaring in een industriële omgeving

Chauffeur

U hebt een sleutelrol in de recyclage, want u doet de eerste controle op de zaken die u inlaadt.
Uw vaardigheden en troeven:

 • U kent de rijvoorschriften gekoppeld aan het type vrachtwagen (u beschikt over het juiste rijbewijs).
 • U houdt zich aan de veiligheids- en milieuvoorschriften.
 • U kunt specifieke laad- en losmanoeuvres uitvoeren.
 • U bent veelzijdig en u kunt de verschillende machines die de sorteerlijnen voeden besturen.

Lees meer

Taken:

 • U kunt de aan u toegewezen taken uitvoeren.
 • kennisnemen van de openingen van de bouwplaatsen, die ondertekenen en naleven.
 • U houdt zich aan de regelgeving inzake gezondheid, veiligheid en milieu.
 • U neemt kennis van de toolbox-meetings en ondertekent ze.
 • U houdt het voertuig, de werkplek en de installaties die ter beschikking staan proper.
 • U controleert dagelijks en vlak voor elk verlof het voertuig en meldt eventuele gebreken die op de checklist staan.
 • U laat de prestatiebonnen door de klant ondertekenen en bezorgt ze elke dag aan de planning.
 • U plaatst de containers op de daarvoor bestemde plaats bij de klant.
 • U draagt zorg voor de netheid van de containerzone bij de klant.
 • U meldt eventuele veiligheidsproblemen aan de leidinggevende en vult hiertoe de nodige documenten in.
 • Aan de kwaliteitsverantwoordelijke alle informatie bezorgen over een probleem van niet-kwaliteit door het invullen van een berichtdocument.

Vaardigheden :

 • Voldoende kennis van de taal: begrijpen, spreken, schrijven
 • Motivatie voor opleiding
 • Doorzettingsvermogen
 • Beschikbaarheid en flexibiliteit
 • Rijbewijs C of CE en ADR, naargelang het geval
 • Nauwgezetheid en integriteit

DE VOORDELEN VAN EEN BAAN IN DE
CIRCULAIRE ECONOMIE


Un Métier Dans L’économie Circulaire.

NIEUWE BEROEPEN

De ontwikkeling van een circulaire economie vraagt om nieuwe technologieën en nieuwe manieren van werken, en dus ook om nieuwe vaardigheden en jobs inzake afvalbeheer.

Un Job Dans Le Secteur De L’économie Circulaire Et Le Recyclage

EEN ZEKERE BAAN IN EEN MULTICULTURELE OMGEVING

Recyclage en afvalverwerking zijn nog in volle ontwikkeling. Dat betekent dat de sector een stabiele en zekere job op lange termijn te bieden heeft.

Une Formation Assurée

OPLEIDING OP DE WERKVLOER

U hebt geen (hoger) diploma? Volg een opleiding op de werkvloer! Leer uw beroep aan door samen te werken met uw collega’s.

La Sécurité Sur Le Lieu De Travail

EEN MAXIMALE VEILIGHEID

De sector investeert voortdurend in de bescherming van alle werknemers, zoals in de installatie van intelligente branddetectietechnieken.

Possibilité D’évolution Chez Ton Employeur

MOGELIJKHEDEN VOOR ONTWIKKELING

U kunt perfect bijleren in uw job en carrière maken binnen het bedrijf. Uw job is waardevol voor onze maatschappij.

Plus D'emplois

STEEDS MEER BANEN DIE ZICH INZETTEN VOOR HET MILIEU

Op dit moment zijn er bijna 400 vacatures in de sector van recyclage en afvalbeheer. En daar komen er elke dag bij! Want de circulaire economie zou tegen 2030 tussen 15.000 en 100.000 nieuwe banen in België kunnen opleveren.


WERKNEMERS GETUIGENWAT IS CIRCULAIRE ECONOMIE?


Wat is circulaire economie?

Circulaire economie is recycleren, recupereren, re-integreren, reduceren… Het is elk voor object analyseren wat het was, de grondstoffen, en wat het zal zijn, een nieuwe bron die als grondstof kan dienen voor nieuwe producten.

Voorbeelden? Een gebouw slopen en het sloopafval nauwgezet sorteren zodat ze in andere bouwprojecten opnieuw kunnen worden ingezet. Plastic flessen die na inzameling, sortering en recyclage een nieuw leven vinden als slaapzak. Etensresten die in compost worden omgezet.

Dankzij recyclage zijn producten en hun bestanddelen steeds waardevol: als product, als grondstof of als energiebron.

Recycleren: proficiat Belgen!

Alle beroepen verbonden aan de recyclagesector zijn in volle technologische ontwikkeling en vragen nieuwe vaardigheden.

De recyclage van kunststoffen bijvoorbeeld vraagt om technologische innovaties om de verschillende chemische componenten van elkaar te scheiden en opnieuw te kunnen gebruiken.

Glas is oneindig veel keer te recycleren, en dat zonder verlies aan kwaliteit. Daarom wordt glas apart ingezameld, vermalen, gesmolten en opnieuw gebruikt.

Als er één ding is waar wij Belgen goed in zijn, dan is het recycleren. We geven zo’n 60% van ons huishoudelijk afval en zo’n 80% van het industrieel afval een nieuw leven. Kunnen we nog beter? Ja zeker, en daar wordt volop werk van gemaakt. Om de 100% te halen, werken recyclagebedrijven en producenten nauw samen. Ze werken aan recyclageprocessen, aan het hergebruik van gerecycleerde materialen, aan de ontwikkeling van eenvoudig te  ontmantelen en te recycleren producten, en aan het terugdringen van schadelijke stoffen in producten.

Le recyclage est en plein développement technologique.

Recupereren: het juiste gebaar!

Om goed te kunnen recycleren, moeten we in de eerste plaats ons afval goed apart houden aan de bron. Hoe meer we gebruikte producten apart inzamelen, hoe beter we kunnen recycleren. Het komt er dus op aan om nog meer afval te gaan sorteren, en iedereen hiervan bewust te maken: burgers, consumenten, bedrijven…

Bij sloop- of renovatiewerken, bijvoorbeeld, is het belangrijke om de verschillende soorten sloopafval apart te houden zodat we materialen zoals gipsplaten, beton, staal… kunnen hergebruiken.

Dat geldt ook voor de materialen in elektrische en elektronische apparaten. In België slagen we erin meer dan 90% van die materialen te recycleren. Helaas vinden nog te weinig van die afgedankte elektrische en elektronische apparaten hun weg naar de recyclage. We slagen er niet in om de Europese doelstelling van 65% inzameling te halen.

Meer recupereren, betekent meer banen om al die materialen opnieuw op de markt te krijgen.

Re-integreren: een must!

Tegen 2030 moeten producenten van plastic verpakkingen verplicht 30% gerecycleerd materiaal gebruiken in alle soorten plastic drankverpakkingen.

Keukenafval wordt omgezet in compost en ook in groene stroom. Genoeg om 270.000 huishoudens op een duurzame manier van elektriciteit te voorzien.

Sorteren en recycleren zijn zinvolle activiteiten omdat ze tot concrete toepassingen leiden. Eisen dat bepaalde producten een minimale hoeveelheid gerecycleerd materiaal bevatten, stimuleert de ontwikkeling van nieuwe inzamel- en recyclageketens en dus nieuwe banen.

Reduceren: ik koop, ik gooi weg, en wat dan?

De ambitie is om zo veel mogelijk producten te hergebruiken of te recycleren. We willen af van onze wegwerpcultuur. Dat betekent dat we moeten breken met onze aloude gewoontes en duurzamer moeten consumeren. Het betekent ook dat we voortdurend moeten nadenken over het recycleren en hergebruiken van alle verpakkingen van producten die we kopen en vrijwel onmiddellijk weggooien, terwijl deze materialen beter worden hergebruikt.

Als consument maakt u al deel uit van de recyclageketen. Door in de recyclagesector aan de slag te gaan, kunt u nog meer uw steentje bijdragen aan een duurzamere maatschappij.