skip to Main Content

Meer recycleren zorgt voor meer jobs

Inzetten op meer recyclage is niet alleen interessant vanuit milieuperspectief, er zijn ook duidelijke economische en sociale voordelen aan verbonden. Een hoger recyclagepercentage vermindert niet alleen de uitstoot van broeikasgassen, maar schept ook heel wat nieuwe banen. Dat blijkt duidelijk uit deze studie van GAIA. De bevindingen van de studie maken ook komaf met de gangbare perceptie dat afvalbeheer alleen maar lage lonen en ongewenste banen oplevert.

Lees meer over de studie via onderstaande link.

Bron: GAIA