skip to Main Content

Bebat ziet nood aan technische profielen in de batterijrecyclagesector sterk toenemen

Door de exponentiële toename van batterijen op de Belgische markt en groeiende nood aan recyclagecapaciteit, stijgt de vraag naar technische profielen in de sector. De recyclagesector is meer en meer een aantrekkelijke sector voor kandidaten die een positief verschil willen maken in de circulaire economie. Bebat benadrukt daarom de nood aan hoogopgeleide ingenieurs en technische profielen om de recyclagesector in België verder aan te sterken en mee de schouders te zetten onder tal van innovatieve projecten gericht op duurzame ontwikkeling.

Gemotiveerde duurzaamheidshelden kunnen alvast een kijkje nemen bij de openstaande vacatures van Bebat en Sorbat.