skip to Main Content

Employment impact of the transition to a circular economy: literature study

Dit onderzoeksrapport, gekaderd binnen het Steunpunt Circulaire Economie, is de eerste output van de onderzoekslijn die de werkgelegenheid en de actoren in de circulaire economie bestudeert en analyseert (OL 6).

Het doel van deze studie was om inzicht te krijgen in de manier waarop de transitie naar een meer circulaire economie de arbeidsmarkt kan beïnvloeden, met een focus op netto jobcreatie of -verlies, jobcreatie op verschillende vaardigheidsniveaus en geografische jobconcentratie. De gebruikte methodologie was een combinatie van literatuuronderzoek en verkennende data-analyse, waarbij die laatste zich vooral richtte op de Belgische regio Vlaanderen.

Bron: Steunpunt Circulaire Economie